Nowy rok to czas rozliczeń podatkowych za przepracowany rok i wcześniejsze lata pracy. Wielu Polaków, którzy pracują  u naszych niemieckich sąsiadów,  zastanawia się czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, jakie dokumenty są do tego obligatoryjne i czy istnieje możliwość odzyskania 100% podatku. W poniższym artykule  wyjaśniamy kwestie dotyczące rozliczenia z niemieckim Urzędem Skarbowym.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech?

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym istnieje kilka podstawowych sytuacji w których występuje obowiązek rozliczenia się przed niemieckim fiskusem. Pierwszy z nich dotyczy osób, które otrzymają wezwanie do rozliczenia – Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung – przesyłane bezpośrednio przez niemiecki Urząd Skarbowy.

Obowiązek rozliczenia występuje w momencie, gdy podatnik uzyskuje dochody, od których nie jest odprowadzany podatek. Przykładem takich dochodów może być dochód z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, najmu lub dzierżawy – gdy świadczenia te przekroczyły 410 euro na miesiąc. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku osób, które nie pracują, a mimo to uzyskują świadczenia w miejsce dochodów, np. zasiłki chorobowe, zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I), zasiłek Elterngeld czy urlop macierzyński – gdy świadczenia te przekroczyły kwotę 410 euro na miesiąc.

Gdy oboje małżonków podejmowało pracę na terenie Niemiec, a jedno z nich ma III klasę podatkową, drugie zaś V – oboje mają obowiązek obligatoryjnego rozliczenia z US w Niemczech. Również, gdy jedno z małżonków ma III klasę podatkową, a drugie przebywało poza granicami Niemiec.

Obowiązek rozliczenia istnieje również w przypadku osób, które w danym roku podatkowym rozwiodły się lub w przypadku śmierci jednego z małżonków. Warto podkreślić, że obowiązek rozliczenia występuje również w momencie gdy pracodawca uwzględnił pracownikowi wyższą niż zwykle kwotę wolną od podatku za dojazdy między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy lub ulgę na dzieci.

Podobnie jest w przypadku osób, które uzyskały przychód z większej ilości stosunków pracy niż z jednego, czyli w przypadku gdy mieli więcej niż jednego pracodawcę lub ich zarobki w Niemczech wyniosły w 2016 roku powyżej 10.700 euro (20.200 w przypadku małżeństw).

Nie wolno zapominać o osobach, które prowadzą Gewerbe – one mają bezwzględny obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Jakie rodzaje obowiązków podatkowych istnieją w Niemczech?

W Niemczech istnieją dwa rodzaje obowiązku podatkowego: nieograniczony i ograniczony. W pierwszym z nich, opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody podatnika, które uzyskał w danym roku podatkowym. Potocznie nazywa się je „dochodami światowymi”, a to dlatego, że są one uzyskane w krajach, w których dotychczas pracował. Jakie warunki należy spełniać aby zakwalifikować się do tej formy podatkowej? Po pierwsze należy posiadać zameldowanie lub stałe miejsce zamieszkania i ośrodka interesów życiowych na terenie Niemiec. Drugi warunek mówi o tym, że nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby, które przepracowały w Niemczech co najmniej 183 dni w ciągu danego roku podatkowego i 90% sumy ich zarobków z innych krajów stanowi dochód z Niemiec.

Drugi, czyli ograniczony obowiązek podatkowy powstaje w sytuacji gdy dochody podatnika przekraczają kwotę ponad 17 tysięcy złotych (34 tys. w przypadku małżonków), bądź w przypadku gdy podatnik przepracował w Niemczech mniej niż 183 dni oraz jego polskie dochody przekroczyły określoną kwotę w roku 2016 roku.

Czy mogę odzyskać cały podatek?

Jako firma pośrednicząca w zwrocie podatku, często spotykamy się z zapytaniem „Czy mogę odzyskać 100% nadpłaconego podatku za pracę w Niemczech?”. Zawsze informujemy Klientów, że istnieje taka możliwość.  Wszystko zależy jednak od tzw. kwoty wolnej. W roku 2014 kwota wolna od podatku wynosiła 8 354 euro, a w roku 2015 była to suma 8 472 euro. W ubiegłym roku kwota wolna od podatku wynosiła 8 652 euro. W praktyce oznacza to, że jeśli w danym roku  podatkowym niemiecki dochód nie przekroczył wyżej wymienionych kwot istnieje możliwość odzyskania całości odprowadzonego podatku. Nasza firma stosuje odpowiednie ulgi w rozliczeniu dzięki czemu można odzyskać 100% zapłaconego podatku, nawet jeśli zarobki przekroczyły kwotę wolną od podatku! Dzięki szerokiej wiedzy i uprawnieniom Steuerberatera Euro-Tax.pl może zagwarantować najwyższe dozwolone prawem zwroty podatku.