Rozliczenie podatku dochodowego przed niemieckim urzędem na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo skomplikowane. Temat podatku zazwyczaj przyprawia o ból głowy, jednakże warto pamiętać, że dotyczy on każdej osoby, która legalnie pracowała za granicą. Otrzymujemy wiele pytań dotyczących rozliczenia podatku z Niemiec, dlatego postanowiliśmy udzielić odpowiedzi na najważniejsze z nich.

Czy warto rozliczyć podatek w Niemczech?

Oczywiście, że tak! W przypadku krótkiego okresu zatrudnienia podatnik często nie przekracza kwoty wolnej od podatku i może odzyskać cały odprowadzony w Niemczech podatek.

W przypadku rozliczenia w Niemczech duże znaczenie ma również klasa podatkowa jaką posiada podatnik, ponieważ np. w przypadku pierwszej klasy podatkowej, zaliczki odprowadzane na poczet podatku są dość wysokie i w rocznym rozliczeniu najczęściej można otrzymać zwrot. Podatnicy posiadający pozostałe klasy podatkowe (od drugiej do szóstej) najczęściej mają obowiązek rozliczyć się przed niemieckim Finanzamtem i choć w ich przypadku zwrot podatku jest często niższy to nadal warto się rozliczyć, żeby uniknąć kar finansowych, które urząd może nałożyć za nierozliczenie się na czas.

O co chodzi z rodzajami obowiązku podatkowego?

W Niemczech istnieją dwa rodzaje obowiązku podatkowego – ograniczony i nieograniczony. Wpływają one na rodzaj rozliczenia przed niemieckim Finanzamtem – w przypadku nieograniczonego obowiązku można się ubiegać o korzystniejsze warunki rozliczenia (np. rozliczenie ze współmałżonkiem) i ulgi, które można doliczyć często są wyższe. Dodatkowo przy nieograniczonym obowiązku podatkowym, podatnik może starać się o świadczenia socjalne oferowane przez niemiecki rząd. W przypadku ograniczonego obowiązku nadal istnieje możliwość doliczenia ulg podatkowych, jednak wtedy są one naliczane proporcjonalnie do czasu pracy w Niemczech.

Aby kwalifikować się na nieograniczony obowiązek podatkowy należy podsiadać meldunek w Niemczech lub mieć tam stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, nadal można ubiegać się o nieograniczony obowiązek jeśli chociaż dwa z trzech poniższych warunków zostaną spełnione:
- przepracowanie co najmniej 183 dni w ciągu roku w Niemczech,
- dochody niemieckie powinny stanowić co najmniej 90% dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym,
- dochody z innych krajów (poza niemieckimi) w danym roku nie mogą przekroczyć określonej kwoty, przykładowo w 2022 roku jest to 10 347 euro (w przypadku rozliczenia indywidualnego) oraz 20 694 euro (w przypadku rozliczenia wspólnego).
 

Jak uzyskać zaświadczenie UE/EOG i do czego jest potrzebne?

Zaświadczenie UE/EOG jest wydawane przez polski urząd skarbowy na podstawie wcześniej złożonej deklaracji PIT36 z załącznikiem ZG. Zaświadczenie wykazuje wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika w danym roku i jest podstawą do określenia rodzaju obowiązku podatkowego w Niemczech.

Pracowałem przez cały rok tylko w Niemczech. Czy mam jakieś obowiązki przed polskim US?

Jeśli wszystkie dochody w danym roku pochodzą z pracy w Niemczech to teoretycznie nie ma obowiązku wykazania ich przed polskim urzędem skarbowym. Jednak takie rozliczenie może okazać się bardzo pomocne do pozyskania zaświadczenia UE/EOG, ponieważ nie każdy urząd decyduje się na jego wydanie tylko na podstawie oświadczenia o braku dochodów w Polsce. Dodatkowo warto dokonać takiego rozliczenia po to, żeby mieć jasną sytuację w polskim urzędzie - pełną historię zatrudnienia i osiąganych dochodów.

Ile trwa procedura zwrotu?

Niemiecki urząd informuje, że decyzji w sprawie rozliczenia można się spodziewać maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji. Na podstawie spraw, jakie prowadziliśmy dla naszych Klientów wynika, że średni czas oczekiwania na zwrot to 3 miesiące. Zdarza się, że urząd dokona rozliczenia podatkowego w 1,5 miesiąca. Nawet w przypadku, gdy urząd nie dotrzyma deklarowanego terminu, sprawy nie ulegają zbyt długiemu przedłużeniu, ponieważ niemieccy urzędnicy bardzo szybko reagują na ewentualne ponaglenia przesyłane przez naszą firmę.

Nie mam dokumentów od pracodawcy – co mam zrobić?

Do rozliczenia podatku z Niemiec niezbędne są dokumenty od pracodawcy, tj. Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnungi. Jednak w sytuacji, gdy pracodawca nie przekazał takich dokumentów lub zostały one zagubione, możemy spróbować pozyskać je bezpośrednio od pracodawcy lub jako grupa kapitałowa z uprawnieniami Steuerberatera (doradcy podatkowego) bezpośrednio z niemieckiego urzędu i na tej podstawie przeprowadzić rozliczenie.

Pracowałem w Niemczech w 2019 roku i nie rozliczyłem tego przed niemieckim urzędem. Czy muszę to zrobić?

Rozliczenia podatku w Niemczech można dokonać maksymalnie do 4 lat wstecz, więc jak najbardziej można jeszcze uregulować sytuację w urzędzie skarbowym. W momencie kiedy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji, należy jak najszybciej się tym zająć, ponieważ w każdej chwili urząd może upomnieć się o dokonanie rozliczenia i ma możliwość nałożenia dodatkowych kar finansowych za niezastosowanie się do wyznaczonych terminów i doliczyć odsetki ustawowe za każdy kolejny dzień zwłoki.

Ważne:

Termin dla podatników z obowiązkiem złozenia deklaracji podatkowej we własnym zakresie minął 31.10.2022 r. Natomiast dzięki naszym uprawnieniom (Steuerberatera) wydłuża się on do dnia 31.05.2023.

Jeśli pracowałeś w Niemczech w latach 2019-2022 i nie dokonałeś jeszcze rozliczenia przed niemieckim urzędem, zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją, będziemy mogli udzielić szczegółowych informacji na temat najkorzystniejszego rozliczenia.

Wypełnij formularz button