Кой може да получи възстановяване на данъци от Холандия?

Възстановяването на данъка може да получи всеки, който е работил законно в Холандия, ако работодателят му е платил авансов данък върху доходите на холандската...