Във връзка с приключването на данъчната година сме подготвили малко информация относно холандската данъчна карта, известна като Jaaropgave.

Какво представлява тя?

Jaaropgave е годишен данъчен документ, издаван на всяко законно наето лице в Холандия.    Работодателят Ви ще ви го даде след приключване на данъчната година, т.е. след 31 декември. Служителят трябва да получи документа не по-късно от средата на месец март през следващата година.

За какво се използва?

Jaaropgave е основен и необходим документ за уреждане на данъци в Холандия за дадена данъчна година. Без него не можете да подадете данъчна декларация в холандската данъчна служба или да кандидатствате за възстановяване на данъци. Ето защо е важно да сте сигурни, че го получавате от вашия работодател.

Документът няма фиксирана форма или шаблон, установен от данъчните власти. Форматът зависи от работодателя или агенцията по заетостта, чрез която данъкоплатецът е нает. Форматът обаче не е решаващ; важното е да съдържа цялата необходима информация. Също така е важно, ако е имало няколко работодатели през дадена данъчна година, да имате копие от всеки от тях.

Издаването на Jaaropgave е задължение на работодателя. Ако не сте го получили или е изгубен, или повреден, винаги имате право да поискате дубликат от фирмата. Въпреки това, ако по различни причини получаването или възстановяването му е невъзможно, можете да се свържете с нас. Нашата компания може да помогне в такива случаи.

Какво съдържа документът?

Той включва важна информация за подаване на данъчна декларация, като размер на дохода, платени данъци и осигурителни вноски. В допълнение към тези основни подробности, документът съдържа и информация за данъкоплатеца, като име, адрес и BSN (данъчен идентификационен номер в Холандия). В документа са посочени и подробности за работодателя, който го издава.

Важно е, че Jaaropgave може не винаги да включва дати на работа, тъй като не всеки работодател ги включва. Случва се да се посочи само началната дата на работа в Холандия. От съществено значение е да запомните това и да включите целия период на работа в данъчното споразумение, тъй като това се отразява на крайната сума за възстановяване на данъка. По-долу е даден примерен шаблон на Jaaropgavе.

Jaaropgave се издава в Холандия, така че за да улесним разчитането и разбирането на информацията, която съдържа, представяме всеки раздел заедно с кратко описание:

  • Loon/ fiscaal loon – получен брутен доход,

  • Loonbelasting/loonheffing – платен данък и едновременно максимална възстановяема сума,

  • Arbeidskorting/verrekende arbeidskorting – отстъпка за служител, намаляваща дължимия данък,

  • Premie ziekenfonds lub ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet – здравноосигурителна премия. Приспада се само за лица, достигнали най-високия данъчен праг,

  • Loonheffingskorting – данъчен кредит върху заплатите. Приложимо като увеличена отстъпка за служители, отстъпка за възрастни хора или за хора с увреждания,

  • Levensloopverlofkorting – отстъпка за трудов стаж,

  • Loon zorgverzekeringswet – максимална база за изчисляване на здравноосигурителната вноска.

Ако искате да научите повече за самия документ или имате други въпроси, свързани с данъчно уреждане в Холандия, моля свържете се с нашата компания на имейл или телефон:

[email protected], тел.: +359 2 423 59 59

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button