Oricine lucrează legal pe teritoriul Austriei, are obligația să plătească impozitul pe venit în această țară, pe care angajatorul îl transmite, în mod normal, direct către Oficiul Fiscal competent. După încheierea anului fiscal, angajatorul ar trebui să îi transmită angajatului documentul L16, pe baza căruia se poate efectua calcularea impozitului și obținerea returnării impozitului din Austria. Cine este obligat să își calculeze impozitul? Ce sume pot fi obținute? Răspunsul la aceste întrebări se află în articolul de mai jos.

Obligația calculării impozitului în Austria

Persoanele care lucrează în Austria și care dețin statutul de rezident acolo (obligație fiscală nelimitată), au datoria de a-și calcula impozitul la Finanzamtul austriac, dacă venitul lor anual a depășit suma de 12.000 euro. Rezident este considerată orice persoană care a lucrat în Austria neîntrerupt peste jumătate de an (183 zile) sau ale cărei venituri din Austria reprezintă cel puțin 90% din toate veniturile obținute în acel an fiscal.

În cazul în care contribuabilul a lucrat mai puțin de 183 de zile în decursul unui an, în continuare poate efectua calcularea impozitului, profitând de obligația fiscală limitată. Posibilitatea unei asemenea calculări intervine dacă:
- contribuabilul este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene,
- venitul contribuabilului din afara Austriei nu a depășit 11.000 euro,
- contribuabilul are domiciliul în Austria.

Persoanele care nu dețin statutul de rezident (obligația fiscală limitată), nu au obligația de a-și calcula impozitul în Austria, însă au în continuare posibilitatea depunerii voluntare a declarației, prin rezultatul căreia pot obține returnarea impozitului plătit în plus. În cazul în care calculul indică faptul că respectivul contribuabil care nu este rezident are o plată insuficientă în Oficiu, Finanzamt respinge automat o asemenea cerere și acest lucru nu are nicio consecință pentru contribuabil, pentru că Oficiul, în asemenea situații, nu solicită decontarea subplății.

Merită, de asemenea, să reținem că Finanzamt-ul austriac are dreptul de a cita orice persoană care a obținut venituri în această țară, să își calculeze impozitul. Atunci intervine obligația calculării, chiar dacă situația contribuabilului nu a indicat inițial o asemenea obligație.
 

Cât este returnarea impozitului din Austria?

Valoarea returnării depinde de situația exactă a contribuabilului. În prezent, valoarea medie a returnării impozitului din Austria este de 965 euro.

Persoanele care nu au depășit valoarea neimpozabilă (11.000 euro) au posibilitatea de a cere returnarea maximă posibilă, adică suma totală plătită de angajator pentru impozitul pe venit.

Chiar dacă legislația fiscală austriacă este similară cu cea germană, în Austria există posibilitatea efectuării calculării impozitului împreună cu soțul/soția. Însă, în situațiile în care valoarea neimpozabilă a fost depășită, calcularea obligatorie a impozitului poate fi în continuare benefică pentru contribuabil. Adăugarea diurnelor poate crește semnificativ rambursarea. În plus, există o serie de scutiri care au, de asemenea, un impact pozitiv asupra rezultatului calculării, și anume:
- scutire de taxe pentru administrarea a două gospodării,
- scutirea pentru copii (persoanelor care beneficiază de indemnizația Familienbehilfe),
- deducerea costurilor de deplasare la locul de muncă,
- deducerea costurilor medicale.

Pentru a beneficia de scutire, este neapărată deținerea documentelor, care sunt dovada corectitudinii calculării acesteia; de ex., în cazul calculării costurilor de deplasare la muncă, trebuie să avem chitanțele sau biletele care confirmă atât deplasările între locul domiciliului din Austria și locul de muncă, cât și pentru călătoriile din România spre Austria. În cazul lipsei acestor documente, trebuie să deținem adresele domiciliului și locului de muncă, pentru că în anumite cazuri sunt, de asemenea, o bază pentru obținerea scutirilor.

Dacă ați lucrat în Austria și doriți să efectuați o calculare optimă a impozitului și în conformitate cu legea, vă încurajăm să completați formularul, iar Consultantul nostru vă va contacta și vă va oferi informații detaliate pe tema unei asemenea calculări.

COMPLETEAZA FORMULARUL button