Autoritatea fiscală olandeză, Belastingdienst, a introdus o schimbare favorabilă pentru contribuabilii străini care își achită taxele în Olanda. Această modificare se aplică declarațiilor pentru anii 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023, depuse în 2024.

Începând de anul acesta, atunci când depuneți o declarație fiscală, puteți omite furnizarea certificatului de atestare fiscală dacă în anul precedent ați fost calificat ca rezident fiscal și ați prezentat acest document pentru ca Belastingdienst să emită o decizie finală definitivă Aanslag.

Pentru a vă reaminti, iată condițiile pentru a fi considerat rezident și a beneficia de reduceri de taxe:

Un contribuabil străin care își are rezidența într-un stat membru al UE, cât și într-un stat semnatar al convenției de evitare a dublei impuneri precum Elveția sau insulele Caraibe ale Olandei poate fi calificat contribuabil rezident dacă cel puțin 90% din venitul său global este impozabil în Olanda și și-a reglementat situația fiscală în fața autorităților fiscale din țara de rezidență inițială (a depus  Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România). Odată recunoscuți  drept rezidenți, aceștia beneficiază de avantaje fiscale identice cu ale contribuabililor olandezi.

Anterior, scopul prezentării certificatului de atestare fiscală era prevenirea acordării de beneficii fiscale persoanelor neautorizate. Însă, în practică, procesul de verificare a depunerii declarației de venit de către toți contribuabilii obligați a generat costuri mari pentru Belastingdienst și a prelungit timpul de procesare a declarațiilor fiscale.

Modificarea de mai sus se aplică retroactiv pentru a reduce povara asupra autorităților fiscale olandeze și pentru a asigura o procesare mai rapidă a declarațiilor deja depuse. Astfel, deciziile pot fi emise fără a fi necesară așteptarea trimiterii certificatului de venit.

Belastingdienst își rezervă dreptul de a solicita contribuabilului să trimită un certificat în anumite cazuri.

Certificatul de atestare fiscală va trebui în continuare trimis de persoanele care nu au avut statutul de rezident anul trecut, adică își achită taxele pentru prima dată sau nu au îndeplinit condițiile pentru a fi recunoscute ca rezident în anul precedent.

Aveți întrebări? Contactați-ne!

+031 780 90 94

[email protected]

COMPLETEAZA FORMULARUL button