Orice persoană care lucrează legal în Marea Britanie are obligația de a-și plăti impozitul pe venit. După încheierea anului fiscal sau după finalizarea perioadei de muncă în UK, puteți să obțineți rambursarea de impozit din Marea Britanie, evident, doar dacă ați plătit impozit în plus. Întrucât avem o experiență de peste 14 ani pe returnările de impozit din Marea Britanie, ne-am gândit să vă arătăm mai jos care sunt  cele mai frecvente probleme întâlnite în relația cu biroul fiscal britanic.

Ce documente sunt necesare pentru decontarea impozitului?

Decontarea impozitului de returnat poate fi făcută pe baza unor documente emise de angajator, și anume:

- P45 – este o fișă fiscală eliberată imediat după expirarea contractului de muncă semnat cu angajatorul,

- P60 – este o fișă fiscală emisă de angajator, imediat după încheierea anului fiscal în UK.

Desigur, nu este nevoie să dețineți ambele documentele enumerate mai sus, ci este suficient un singur document, chiar dacă ați lucrat la mai mulți angajatori.

Cu toate acestea, dacă ați pierdut documentele sau dacă angajatorul nu vi le-a furnizat, noi vă putem ajuta cu condiția ca dumneavoastră să dețineți Insurance Number. Astfel, în baza acestui număr fiscal, noi putem obține toate datele și actele necesare pentru decontarea impozitului, direct de la biroul fiscal britanic HMRC.

Când puteți depune o declarație fiscală soldată cu o returnare de impozit?

Anul fiscal din Marea Britanie începe la 6 aprilie anul curent și se termină pe 5 aprilie în anul următor. Cei care au lucrat în UK pot depune declarația anuală de venituri (fiscală), retroactiv, cu până la cinci ani în urmă. Cu toate acestea, noi vă recomandăm să faceți decontarea impozitului cât mai repede posibil, pentru a putea obține excedentul de impozit cât mai curând. Decontarea aferentă unui anumit an fiscal se poate efectua doar după  încheierea acestuia; mai clar spus, doar atunci când biroul fiscal poate calcula cu precizie cuantumul tuturor veniturilor obținute de dumneavoastră în acel an fiscal. De exemplu, dacă ați obținut venituri din munca în anul fiscal 2020/2021, puteți depune declarația doar după 5 aprilie 2021.

Evident, există și excepții, cum ar fi situația în care contribuabilul și-a terminat munca în Marea Britanie înainte de sfarșitul anului fiscal și nu mai intenționează să ocupe vreun alt loc de muncă până la terminarea acelui an fiscal. În acest caz, procesul de recuperare a taxelor înainte de încheierea anului fiscal, poate fi demarat.

Cine are obligația de a-și depune declarația anuală de venituri în Marea Britanie?

Obligația de a depune o declarație anuală de venit revine în primul rând persoanelor care desfășoară activități independente (self employment). Acestea sunt obligate să declare, anual, biroului fiscal toate veniturile și costurile efectuate. Vă rugăm să rețineti că, indiferent dacă activitatea de tip self-employment a generat sau nu venituri, oricum trebuie să depuneți și declarația fiscală anuală.

Obligația depunerii declarației anuale de venit o au și persoanele care obțin venituri din închirierea de bunuri imobiliare.

După ce biroul fiscal HMRC a calculat impozitul ce poate fi recuperat de către o persoana care a lucrat în UK, biroul fiscal îi trimite acestuia (la adresa de domiciliu) un cec ce are menționată suma care trebuie încasată de persoana respectivă. 

Merită să aplic pentru recuperarea taxelor? Pot recupera aceste taxe integral?

Chiar dacă nu aveți obligația de a depune declarația fiscală anuală, merită să o faceti, mai ales dacă ați muncit sezonier în UK. De obicei, angajatorii rețin și virează statului un impozit pe venit în cuantum mai mare decât ar fi trebuit să plătiți. Și de aceea este bine să recuperați diferența plătită în plus, biroul fiscal fiind cel care vă va restitui această diferență. În plus, dacă ați realizat venituri brute în UK mai mici decât plafonul de venituri scutite de la plata impozitului (pentru anul 2019/2020 plafonul până la care nu este datorat impozit pe venit este de 12.500 GBP), puteți recupera întregul impozit plătit biroului fiscal.

Cât trebuie să aștept pentru rambursarea impozitului?

Timpul exact de așteptare depinde doar de încărcarea biroului fiscal. Ne este greu să estimăm  un termen clar. De-a lungul timpului, am observat că timpul mediu de așteptare pentru restituirea impozitului din Marea Britanie este de cca 2-4 luni din momentul depunerii declarației anuale de venit la biroul fiscal. Puteți grăbi perioada de recuperare a impozitului dacă, în momentul depunerii declarației anuale de venit, anexați fișele fiscale P45 sau P60, și nu doar fluturașii de salariu (payslips).

Dacă ați lucrat în Marea Britanie și doriți să primiți rambursarea impozitului, vă recomandăm să completați chiar acum formularul de mai jos. Apoi noi vom face un calcul gratuit al sumei de recuperat, și vă putem ajuta cu restituirea surplusului de impozit din Marea Britanie.

COMPLETEAZA FORMULARUL button