Modificările introduse în legislația fiscală germană la începutul anului 2024 au un impact semnificativ asupra recuperării taxelor pentru persoanele care lucrează în Germania. Printre aspectele cheie care merită analizate în detaliu se numără creșterea alocației de bază neimpozabile, creșterea sumei forfetare a cheltuielilor deductibile fiscal, noile norme privind munca de la distanță și deducerea integrală a contribuțiilor pentru pensie. În cele ce urmează, prezentăm principalele aspecte ale acestor modificări și efectele lor potențiale asupra veniturilor contribuabililor.

Majorarea sumei de bază neimpozabile

Suma neimpozabilă se modifică de la an la an și tinde să crească. Valoarea acesteia este stabilită în conformitate cu Legea privind asistența socială și a fost creată în principal pentru a asigura un nivel minim de subzistență pentru fiecare contribuabil care locuiește în Germania. Se aplică numai contribuabililor cu obligații fiscale nelimitate. Comparativ cu anul de decontare precedent, suma neimpozabilă pentru decontările individuale pentru 2023 a crescut cu 561 EUR și se ridică la 10.908 EUR, iar pentru decontările comune cu 1.122 EUR, ajungând la 21.816 EUR. Următoarea creștere este planificată pentru 2024. Se preconizează că aceasta se va ridica la 11.604 EUR pentru decontările individuale și la 23.208 EUR pentru decontările comune. Pentru comparație, vă prezentăm mai jos sumele aplicabile în 2022-2024.

                   Anul

    Decontare individuală

    Decontare comună

Suma scutită de impozit 2024 11.604€ 23.208€
Suma scutită de impozit 2023 10.908€ 21.816€
Suma scutită de impozit 2022  10.347€  20.694€

Creșterea valorii deducerii forfetare a costurilor deductibile fiscal (așa-numitele Arbeitnehmer-Pauschbetrag / Werbungskostenpauschale)

Aceasta este o sumă forfetară acordată de biroul fiscal german, în două situații specifice:

  • când suma totală a costurilor reale ale contribuabilului este mai mică decât suma forfetară,

  • în cazul în care contribuabilul nu are cheltuieli suplimentare sau nu le poate dovedi

Din cauza creșterii cheltuielilor de trai, guvernul german a decis să majoreze suma forfetară de la 1.200 EURO la 1.230 EURO.

Acest lucru înseamnă că biroul fiscal deduce automat așa-numita sumă forfetară a angajatului. Cu toate acestea, în cazul în care cheltuielile totale reale ale contribuabilului (de exemplu, suma cheltuielilor legate de naveta la locul de muncă, întreținerea unei gospodării duble, îmbrăcămintea de lucru, cursurile, formarea sau echipamentele de muncă) într-un anumit an au depășit suma așa-numitului Arbeitnehmer-Pauschbetrag, atunci biroul ia în considerare costurile reale suportate de contribuabil, în conformitate cu legislația fiscală germană. Suma forfetară pentru angajați, menționată mai sus, se aplică numai contribuabililor cu obligații fiscale nelimitate.

Munca de la distanță, așa-numitul Birou-de-Acasă

Această scutire este acordată mai ales contribuabililor care lucrează în principal într-un sistem hibrid sau complet la distanță. Persoanele care au lucrat de la distanță în 2022 ar putea să deducă din impozit 5 EURO pentru fiecare zi de muncă, dar nu mai mult de până la 120 de zile pe an (= 600 EURO). În schimb, din 2023, este posibilă deducerea acestor costuri pentru până la 210 zile pe an, iar suma zilnică pentru munca de acasă a crescut la 6 EURO. Aceasta înseamnă că este posibilă deducerea a până la 1.260 EURO din costurile muncii la distanță.

Contribuțiile pentru pensie sunt complet deductibile

Din 2023, toate cheltuielile pentru pensii vor fi 100% deductibile din impozitul pe venit. Cheltuielile pentru pensii sunt clasificate ca fiind costuri speciale în sistemul fiscal german, ceea ce înseamnă, în practică, o reducere a impozitului pe venit pentru mulți contribuabili.

În acest sens, trebuie menționat termenul limită aplicabil pentru depunerea unei declarații fiscale la Finanzamt, biroul fiscal german. Legislația fiscală germană prevede posibilitatea decontării individuale și comune cu până la 4 ani în urmă, cu condiția ca biroul fiscal german să nu fi obligat contribuabilul să depună o declarație anuală. În 2024, este posibilă decontarea anilor fiscali 2020, 2021, 2022 și 2023. Perioada de decontare pentru contribuabilii obligați să depună o declarație fiscală anuală pentru anul 2023 durează până la 31 august 2024, în cazul depunerii declarației în mod independent, sau până la 31 mai 2025, prin intermediul unei companii autorizate să facă acest lucru. Consilierul fiscal german, așa-numitul Steuerberater. Pe de altă parte, termenul de soluționare a declarației pe propria răspundere pentru 2023 este 31 decembrie 2027.

Având în vedere schimbările menționate, merită să vă ocupați de decontarea taxelor și să încredințați soluționarea unor specialiști cu experiență. Completați formularul de mai jos și vă vom suna înapoi, vă vom ajuta să îndepliniți toate formalitățile și vom obține pentru dumneavoastră rambursarea maximă a taxelor.

COMPLETEAZA FORMULARUL button

Sursa: www.bundesfinanzministerium.de