Уреждането на данъка върху дохода в немската данъчна служба на пръв поглед може да изглежда много сложно . Да се занимавате с данъци обикновено води до главоболие, но си струва да си припомните, че данъчните закони се прилагат за всяко лице, което законно работи в чужбина. Решихме да отговорим на най-важните въпроси относно данъчното уреждане в Германия.Уреждането на данъка върху дохода в немската данъчна служба на пръв поглед може да изглежда много сложно . Да се занимавате с данъци обикновено води до главоболие, но си струва да си припомните, че данъчните закони се прилагат за всяко лице, което законно работи в чужбина. Решихме да отговорим на най-важните въпроси относно данъчното уреждане в Германия.

Заслужава ли да се урежда данъчното облагане в Германия?

Разбира се, че да! В случай на кратък период на заетост, данъкоплатецът често не надвишава освободената от данъци сума и може да си възстанови целия данък, платен в Германия.

За данъчното облагане в Германия голямо значение има данъчният клас на данъкоплатеца , защото например , в случай с първи данъчен клас , авансовите плащания към данъка са доста високи и при подаването на годишната декларация най-често можете да получите възстановяване на данъка.

Данъкоплатците, които имат други данъчни класове (от втори до шести), най-често имат задължение да се уредят пред немския Finanzamt и въпреки че в техния случай възстановяването на данъци често е по-ниско, все още си струва да се уреди, за да се избегнат санкции, които службата може да наложи за липсата на данъчното уреждане в срок.

Какви са видовете данъчни отговорности ?

В Германия има два вида данъчни отговорности - ограничени и неограничени. Те засягат вида на данъчното уреждане пред немския Finanzamt – в случай на неограничена отговорност , можете да кандидатствате за по-благоприятни условия за уреждането (напр. с вашия съпруг) и отстъпките, които могат да бъдат добавени, често са по-високи. Освен това при неограничена данъчна отговорност данъкоплатецът може да кандидатства за социални помощи, предлагани от немското правителство. В случай на ограничена отговорност, все още могат да бъдат приспаднати данъчните облекчения, обаче те се изчисляват пропорционално на работното време в Германия. За да се възползвате от неограничена данъчна отговорност, трябва да имате постоянно местоживеене или постоянно пребиваване и център на жизнени интереси в Германия.

Ако това условие не е изпълнено, можете да подадете молба за неограничена отговорност, ако са изпълнени поне две от следните три условия:

- ако работите най-малко 183 дни за година в Германия,

- доходът в Германия трябва да съставлява най-малко 90% от дохода, получен в дадена данъчна година,

- доходите от други страни (с изключение на Германия) за дадена година не могат да надвишават определена сума.

Колко време отнема процедурата за възстановяване на данъци?

Немската данъчна служба уведомява, че решение за уреждане на данъци може да се очаква в рамките на максимум 6 месеца от датата на постъпване на документите. Въз основа на приключили случаи с наши клиенти, установихме, че средното време за изчакване за възстановяване е 4-6 месеца. Дори ако службата не отговаря на обявения срок, случаите не се проточват твърде дълго, защото немските служители реагират много бързо на евентуално напомняне, изпратено от нашата фирма.

Нямам документи от моя работодател - какво да правя?

За да възстановите данъка от Германия, се нуждаете от документи от вашия работодател, т.е. Lohnsteuerbescheinigung или Abrechnung. Ако обаче работодателят не е предоставил такива документи или са били изгубени, можем да се опитаме да ги получим директно от работодателя и на тази основа да извършим уреждането.

Работих в Германия през 2017 г. и не уредих данъка пред германската служба. Трябва ли да правя това?

Данъчните уреждания в Германия могат да бъдат направени до максимум 4 години, така че все още можете да направите уреждането в данъчната служба. Когато данъкоплатецът е длъжен да подаде декларация, той трябва да се погрижи за това възможно най-скоро, тъй като службата може да поиска уреждане по всяко време и има възможност да наложи допълнителни наказания за неспазване на определените срокове.

Ако сте работили в Германия през годините 2016-2021 и все още не сте уредили данъка пред немската служба, Ви препоръчваме да се свържете с нашите консултанти. След като прегледаме Вашата ситуация, ще можем да Ви предоставим подробна информация за най-благоприятното уреждане.

ПОЛУЧЕТЕ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

Попълнете формуляра, а ние ще Ви се обадим и ще се погрижим за всички формалности.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button

ПРЕПОРЪЧАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Препоръчайте нашите услуги на приятели, които са работили в чужбина! За всеки човек, който подпише договор с нас, благодарение на Вашата препоръка, ще спечелите 20 лева