Белгия е една от държавите, с които нашата фирма работи. Затова в следващите редове ще ви предоставим информация за всички, които са живели или живеят в Белгия последните години.

Белгийската данъчна служба е De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD), в превод Публична федерална служба по финанси. Можете да възстановите данъци до 3 години назад. Данъчната година в Белгия започва от 01.01 и свършва 31.12 на съответната година.

Кой плаща данъци в Белгия

На територията на Белгия всеки легален гражданин е длъжен да плаща данък общ доход, следователно вие сте задължени да подавате данъчна декларация всяка година. При липса на данъчна декларация в определените от държавата срокове, вие подлежите на глоба. Има два варианта за наказания от държавата. Единият е увеличаване да данъка от 10 % - 200% или парична глоба между 50 евро и 1250 евро.

Като равноправен жител на Белгия вие притежавате национален номер (NN) номер - той съдържа 11 цифри. Този номер се предоставя индивидуално на всеки данъкоплатец, който е вписан в регистъра на населението. А за хора, които не са регистрирани или са с временна заетост, се издава BIS номер. Може да намерите тези номера на фишовете ви от заплата, получени от работодател.

Кой може да си възстанови данъците от Белгия

Всеки човек, който живее и работи на територията на Белгия и плаща данъци, трябва да си приключва финансовата година и следователно има право да си върне надплатените пари. Ако сте местно лице на територията на Белгия вие трябва да имате следните документи за да можете да си възстановите данъците:

     Предоставен от вас  NN номер или BIS номер
        – в зависимост кой от двата имате,

    ✔ Адресна регистрация - информация за вашата
        адресна 
регистрация,

    ✔ Договор за работа - копие на договор между вас
        и вашият работодател,

    ✔ Точна дати на заетост на работа - ако сте работили
        на едно място - информация за работодателя, ако сте
        имали двама или повече работодатели, ще ни е нужна
        информация и за тях,

    ✔ Фишове от заплата – за всеки период поне последните
        3 фиша от работодателя ви,

    ✔ Двустранно копие на личната карта,

Искаме да ви кажем една допълнителна информация. При наличие на граждански брак е нужно и вашият партньор да се подпише в документите, защото белгийската данъчна служба има изискване за съвместно отчитане.

Не се притеснявайте, ако партньора ви няма NN номер или BIS номер, той не се нуждае от това. В зависимост от семейното положение на клиента подаването на декларацията е строго индивидуално.

Много важна информация, която трябва да знаете е, че ако не пазите документи за доход от Белгия, не се притеснявайте! Ние можем да вземем нужната информация вместо вас. Нужно ни е само да знаем името на работодателите ви и точните дати на заетост.

За нас няма невъзможни неща, щом трябва да помогнем на сънародниците си. Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button