Нидерландската данъчна служба Belastingdienst въведе благоприятна промяна за чуждестранните данъкоплатци, които уреждат своите данъци. Тази промяна се отнася за декларациите за 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 г., последващите години.

От тази година при изпращане на данъчна декларация можете да не предоставяте отчет за доходите, ако през предходната година сте били признати за данъчно местно лице на Нидерландия и за целта сте предоставили този документ, въз основа на който Belastingdienst е издала окончателно решение definitieve aanslag.

Напомняме ви, че тук са посочени условията за местно лице, които ви дават право на данъчно облекчение:

Чуждестранен данъкоплатец, който е местно лице на държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Швейцария или на нидерландските Карибски острови, може да бъде считан за чуждестранен данъкоплатец, ако поне 90 % от световния му доход подлежи на облагане в Нидерландия и той се е установил пред данъчните органи на държавата на пребиваване. След като бъдат класифицирани като местни лица, те се ползват от същите данъчни облекчения като нидерландските данъкоплатци.

Всеки път, когато се представя удостоверение за доходи, се цели да се предотврати предоставянето на облекчения на неупълномощени лица. На практика се оказа, че процесът на контрол дали всички задължени данъкоплатци, са подали изискваната декларация за доходи, е свързан с високи разходи за Belastingdienst и удължаване на времето за обработка на данъчните декларации.

Горепосочената промяна се прилага със задна дата, за да се намали тежестта върху нидерландските данъчни органи и да се осигури по-бърза обработка на вече подадените декларации. Благодарение на което решенията могат да се издават, без да се чака изпращането на отчет за доходите.

Belastingdienst си запазва правото да поиска от данъкоплатеца да изпрати удостоверение в определени случаи.

Удостоверението за доходи все пак ще трябва да се изпрати от лице, което не е имало статут на местно лице през миналата година, т.е. установява се за първи път или не е отговаряло на условията за признаване на статут на местно лице през предходната година.

Ако искате да научите повече за самия документ или имате други въпроси, свързани с разпореждането на данъците в Нидерландия, моля, свържете се с нашата компания по имейл или телефон: 

+359 2 423 59 59/+359 882 616 700 и [email protected]

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button