В началото на данъчната година, всяка държава прави промени, за бъде животът на гражданите по-лесен.

През 2024  година има няколко добри новини от данъчна служба Германия.

Ще Ви дадем актуална информация от Finanzamt  в следващите редове.

1. Повишаване на прага на необлагаемия доход

Както всяка година, така и през тази ще бъде повишен прагът на необлагаемия доход, като от 01.01.2024 година, за лица, които нямат сключен граждански брак, той ще бъде в размер на 11.604 евро.

За хората, които имат брак, ще бъде в размер на 23.208 евро.

Това е хубава новина, защото по-голяма част от дохода на работещите в Германия българи, ще бъде освободен от данък общ доход.

2. Повишаване на минималната работна заплата

От 01.01.2024 минималното възнаграждение на час ще бъде 12.41 бруто.

При 8 часов работен ден, от новата година ще получавате по 99.28 евро брутно възнаграждение на ден.

3. Детски надбавки Kindergeld

През новата година няма да има промени в размера на детските надбавки от Германия. Родителите ще получават по 250 евро месечно на дете.

4. Добавки за деца Kinderzuschlag 

От 1 януари 2024 г. родителите, чиито доходи не са достатъчни за издръжката на семейството им, ще получават по-голяма подкрепа чрез детската добавка. През 2023 година, е била в размер на 250 евро на дете, но от 01.01.2024 година ще е 292 евро на дете.

За да получавате най-актуалната информация за живота в чужбина, следете нашите канали или се свържете с нас на:

+359 2423 5959 или на [email protected]

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button