Възстановяване на данъка може да получи всеки, който е работил законно в Нидерландия, ако работодателят му е платил авансов данък върху доходите на нидерландската данъчна служба, а размерът на авансите е по-висок от размера на задължителния данък или ако данъкоплатецът има право на данъчни облекчения.

Подаването на данъчна декларация от работа в Нидерландия задължително ли е?

Според информацията, предоставена на официалния уебсайт на Belastingdienst (www.belastingdienst.nl), в повечето случаи , всяко лице, работещо в Нидерландия, е длъжно да подаде данъчна декларация, независимо дали има статут на резидент или нерезидент.

Какво е необходимо, за да се уреди данъка в Нидерландия ?

За да уредите данъци в нидерландската данъчна служба се нуждаете от документи от работодателя, т.е. jaaropgaaf – данъчна карта или salaris – фишове за трудово възнаграждение. Горепосочените документи следва да съдържат данни, като например размера на полученото възнаграждение и сумата, платена към данъка.

Ако сте работили в Холандия, но не разполагате с тези документи, все още имате възможност да възстановите надплатения данък, можем да ги вземем от вашия работодател по стандартната цена на нашия договор.

Кога трябва да се уреди данъка в Нидерландия ?

Отчитането на данъчни декларации за 2021 г. ще бъде възможно в края на февруари и началото на март 2022 г. Датата зависи от времето, когато Belastingdienst осигурява подходящия алгоритъм. Euro-Tax.bg, благодарение на търговската нидерландската програма, като една от първите компании, ще има възможност да подаде декларация, което със сигурност ще окаже влияние върху намаляването на времето за изчакване за възстановяване.

Данъка за работа в Нидерландия се урежда за предшестващия петгодишен период, така че сега можете да уредите данъка за работата през годините 2016-2021.

Колко време трябва да чакате възстановяване на данъци?

Средното време на изчакване зависи от Belastingdienst. За по-бързо и надеждно уреждане на данъка си струва да се възложи услугата на подходяща фирма, която подготвя изчерпателно и коректно данъчната декларация и ще има възможност да се свърже с данъчната служба, ако връщането на данъка ще трае по-дълго време. От наша страна, ние предоставяме на нашите клиенти цялостно обслужване на случая, от попълването на необходимите документи, чрез задълбочена проверка на ситуацията и изчисляване на възможно най-високото възстановяване - в съответствие с нидерландското данъчно законодателство.

Като данъчен агент ние можем да осъществим по-нататъшен контакт с данъчната служба, също така с цел напомняне за случая, ако продължава повече от три месеца.

ПОЛУЧЕТЕ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

Попълнете формуляра, а ние ще Ви се обадим и ще се погрижим за всички формалности.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button

ПРЕПОРЪЧАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Препоръчайте нашите услуги на приятели, които са работили в чужбина! За всеки човек, който подпише договор с нас, благодарение на Вашата препоръка, ще спечелите 20 лева