Lohnsteuerbescheinigung, известен още като LSB, е годишен документ за доход, издаван от немски работодател. Необходим е при възстановяване на данъци от Германия.

Той съдържа много важна информация, която е трудна за разбиране: много съкратени тектнове и таблица, така че на пръв поглед човек може да се обърка. Поради тази причина решихме да обясним стъпка по стъпка какво можете да намерите в Lohnsteuerbescheinigung и коя информация е необходима за възстановяването на данъците.

Какво е Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung е е годишен документ за доход, издавана на всеки нает с договор човек в Германия след края на данъчната година или след края на заетостта. Трябва да го получите най-късно до края на февруари на следващата календарна година.

Защо ни е необходим?

Lohnsteuerbescheinigung е документ, необходим за отчитане на данъчния доход в Германия. Без него е невъзможно да се отчете доходът за дадена година в немска данъчна служла, наречен Finanzamt. За щастие, копие е достатъчно за процедурата. Ако решите да възстановите данъците си с нас, можете да ни изпратите качествена снимка или файла, който сте получили от работодателя си по имейл. Важно е - ако сте започнали работа при различни работодатели през една година, трябва да получите отделен документ за всеки период на заетост и да изпратите всички към нас. Ако нямате Lohnsteuerbescheinigun, винаги може да попитате работодателя си за дубликат или да попитате нашата компания за помощ. Можем да получим вашият документ от работодателя ви или директно от немска данъчна служба.

Lohnsteuerbescheinigung – какво съдържа?

Lohnsteuerbescheinigung съдържа основните данни на данъкоплатеца, като име, фамилия, адрес на пребиваване, дата на раждане, идентификационен номер (Identifikationsnummer) и номер на данъчния клас на данъкоплатеца.

Той включва доходите за целия период на работа и платения данък, разделен на обикновен данък, данък солидарност и църковния данък. В долната част на документа ще намерите също така данни за работодателя и точния адрес, на който данъкоплатецът е регистриран. Като документ, издаден на немски, Lohnsteuerbescheinigung не е лесен за разбиране и съдържа също доста информация. За да помогнем с това, по-долу е превод на точките, включени в него, заедно с описание на това, което означават:

• Точка 1: Bescheinigungszeitraum/Dauer des Dienstverhältnisses – период на заетост, важен за установяване на ограничена или неограничена данъчна отговорност;

• Точка 3: Bruttoarbeitslohn – размерът на брутната заплата за данъчна година;

• Точка 4, 5 и 6: Einbehaltene Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer – тези точки съдържат информация за удържания данък. В немската данъчна система има три вида данъци: обикновен, солидарност и църковен. Сумата от тези три пункта определя общия максимален данък, който може да се възстанови, ако са изпълнени съответните условия. Ако данъкоплатецът не е декларирал религия, няма да се заплати църковен данък;

• Точка 16: Steuerfreier Arbeitslohn nach Doppelbesteuerungsabkommen – (така нареченото необлагаемо възнаграждение, натрупано в съответствие със споразумението за избягване на двойното данъчно облагане). Тази точка означава, че служителят е бил делегиран от работодател от Германия в друга държава. В такъв случай данъкоплатецът допълнително получава документ за доход от държавата, където е бил командирован;

• Точка 17: Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte – тази точка съдържа информация за необлагаеми обезщетения за пътуване между месторабота и местоживеене на данъкоплатеца;

• Точка 20: Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeit – заплатa за работа извън централата на компанията. Често използвано за шофьори и работници в строителния сектор. Често се изисква представяне на документи, потвърждаващи разходите за пътуването до офиса, например специален сертификат от работодателя

• Точка 21: Steuerfreie Arbeitgeberleistungen bei doppelter Haushaltsführung – размерът на облекчението за двойно домакинство, също често изискващ потвърждение с документи, свързани с местоживеенето в Германия и страната на произход. Данъчната служба може да поиска сертификат от работодателя или например договор за собственост/наем за двете жилища и потвърждение за таксите за тяхното ползване;

• Точка 22a и 23a: Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung – размерът на вноските за пенсионно осигуряване от работодателя и работника;

• Точка 25 и 26: Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung, Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Pflegeversicherung – вноски за здравно и социално осигуряване;

• Точка 28: Beiträge zur privaten Kranken - und Pflege-Pflichtversicherung oder Mindesvorsorgepauschale – размерът на вноските за частно здравно и пенсионно осигуряване (задължително). Сумата в точка 28 обикновено се е за лица, делегирани да работят в Германия. Такива служители също имат възможност да отчетат платените застрахователни премии.

По-долу е примерен шаблон на документа:

Ако искате да научите повече за самия документ или имате други въпроси, свързани с разпореждането на данъците в Германия, моля, свържете се с нашата компания по имейл или телефон: 

+359 2 423 59 59/+359 882 616 700 и [email protected]

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button