Всеки, който работи законно в Обединеното кралство, има задължение да плаща данък върху доходите. След края на данъчната година или заетостта в тази страна, можете да уредите приходите си пред службата на Обединеното кралство и да получите възстановяване на данъка в Обединеното кралство, ако е бил надвнесен. Често срещаме въпроси за уреждането на данъка във Великобритания, затова по-долу ще отговорим на най-важните от тях.

Какви документи са необходими за уреждането на данъка?

Уреждането може да се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в документите на работодателя, т.е.:
- P45 – документ, издаден след приключване на работата при дадения работодател,
- P60 - документ, издаден след края на данъчната година
- payslips – фишове за заплати (за уреждането на данъка са необходими последните три).
Разбира се, няма нужда данъкоплатецът да притежава всички от посочените документи, достатъчно е да има само един от документите от всеки от работодателите.
Ако обаче документите са били изгубени или работодателят не ги е предоставил, все още е възможно да се уреди данъка - въз основа на номера NI, ние можем да получим данните, необходими за уреждане, директно от данъчната служба HM Revenue & Customs.

Кога да подадете данъчна декларация?

Данъчната година във Великобритания продължава от 6 април до 5 април на следващата година. Лицата, които не са задължени да уреждат данъка, могат да подадат доброволно декларацията до пет години назад. Въпреки това си струва да подадете данъчната декларация възможно най-скоро и да получите възстановяване възможно най-бързо.
Възможността за уреждане на данъка за дадена данъчна година възниква в момента на нейното завършване, с други думи, когато е възможно точно да се изчисли размерът на дохода, получен през тази година. Например, за работата извършвана в 2018/2019 година, декларацията може да се подаде след 5 април 2019.
Изключение правят случаите, в които данъкоплатецът е приключил работата си във Великобритания преди края на данъчната година и не възнамерява да се заеме с друга работа тази данъчна година. В тази ситуация можете да уредите данъка преди края на дадената данъчна година.

Кой е задължен да урежда данъка във Великобритания?

Задължението за данъчното уреждане се прилага главно за самозаетите лица, които трябва да покажат приходите и разходите си пред данъчната служба. Трябва да се помни, че дори ако дейността не донесе никакъв доход, трябва да подадете данъчна декларация.
Това обаче не е единствената група, която трябва да следи датите на данъчното уреждане във Великобритания. Задължението за данъчното уреждане често също е резултат от притежаването на необлагаеми доходи, т.е. отдаване под наем на недвижими имоти или събиране на социални плащания -– в такива ситуации задължението възниква след превишаване на определения размер на дохода. Важно е също да се отбележи, че HM Revenue & Customs има възможност да поиска уреждане на всяко лице, което е постигнало доход във Великобритания - тогава задължението автоматично се налага на данъкоплатеца и той трябва незабавно да извърши уреждането.

Струва ли си да уредите данъка? Мога ли да възстановя целия платен данък?

Дори в ситуация, в която няма задължение за уреждане, си струва да се направи това, особено по време на сезонна работа. Обикновено авансовите плащания, платени от работодателя за подоходен данък, са по-високи от данъка, който трябва да платим. При уреждане на данъка, службата заплаща полученото надплащане. Освен това, ако данъчното облекчение не е било превишено (например за 2017/2018 г. то е 11 500 британски лири), можете да възстановите целия платен данък.
Въпреки това не е възможно да се възстановят всички средства, които са били прехвърлени към данъка в продължение на няколко години постоянна работа във Великобритания, ако данъчното облекчение е било превишено.

Колко трябва да чакам за възстановяване?

Точното време на изчакване зависи единствено от работата на чуждестранната служба и е трудно да се прецени времето на провеждане на даден случай преди неговото приключване. Въз основа на нашите случаи изчислихме, че средното време за изчакване за възстановяване на данъка в Обединеното кралство е 2-4 месеца от подаването на заявлението в службата. Документите, въз основа на които е извършено уреждането, оказват съществено влияние върху времето на разглеждане на заявлението – обикновено заявленията, изготвени въз основа на данъчни карти (P45, P60), се обработват по-бързо, отколкото въз основа на фишове payslips.

Ако сте работили в Обединеното кралство и искате да получите възстановяване на данъци, препоръчваме ви да попълните формата по-долу. След това ще можем да извършим безплатно изчисление и да получим възстановяване на дължимия Ви данък.


ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button