Както всяка година белгийската данъчна служба започна да изпраща искания за уреждане. Хората, които са работили в Белгия през 2022 г., могат да получат характерна кореспонденция, така наречената "зелена книга".

Писмото е озаглавено „Aangifte in de belasting van niet-inwoners aanslagjaar 2023“. Ако данъкоплатецът е получил такъв документ, трябва да започне уреждането възможно най-скоро. В писмото се посочва датата до която декларацията трябва да бъде получена в данъчната служба. По-долу има снимка на документа. Тук офисът е поставил срок до 24 ноември 2023 г.

Всеки данъкоплатец, който започва легална работа в Белгия, е длъжен да плати данъка. Чрез изпращане на заявки службата насърчава данъкоплатците за бързо подаване на документи; липсата на отговор навреме може да доведе до начисляване на неустойки и лихви.

Уреждаме данъци в Белгия от години - знаем какви облекчения и възможности за уреждане трябва да изберем, за да бъде изготвена декларацията правилно и по най-изгодния начин. Съветваме Ви да се възползвате от знанията и опита на нашите специалисти.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button