Данъчният клас може да е решаващ при подаването на заявление за отпускане на детски надбавки в Германия. Условието, на което трябва да отговаряте, за да кандидатствате за надбавки, е да сте с неограничена данъчна отговорност (unbeschränkte Steuerpflicht).

Как да проверим своя данъчен клас?

В Германия функционира електронен данъчен картон, който съдържа информация за това какъв е данъчният Ви клас, необлагаемите суми или броя на децата, които имате. Въз основа на този картон всеки служител следва да получи от работодателя си удостоверение Lohnsteuerabzug, което трябва да пази в случай, че кандидатства за надбавки Kindergeld.

В Германия има следните данъчни класове:

  • I данъчен клас – лица, които нямат сключен брак
  • II данъчен клас – самотни родители
  • III данъчен клас – лица, които издържат безработен съпруг/а или имат брак с лице с по-високи доходи
  • IV данъчен клас – семейства със съпоставими доходи
  • IV данъчен клас с фактор – семейства с голяма разлика в доходите
  • V данъчен клас – лица, които имат сключен брак с лице с по-ниски доходи
  • VI данъчен клас – доходи от най-малко две трудови правоотношения


На работещите в Германия поляци най-често се дава I данъчен клас, което е свързано с ограничената данъчна отговорност. За да имате в удостоверението Lohnsteuerabzug бележка за неограничена данъчна отговорност, трябва да имате II, III, IV или V данъчен клас.

Важно! Напомняме, че процедурата по смяна на данъчния клас е задължителна при промяна на житейската ситуация, пр. при сключване на брак, развод, смърт на съпруг/а или раждане на дете.

Как изглежда процедурата?

За да смените данъчния клас, трябва да отидете в най-близката данъчна служба (Finanzamt) със съответния попълнен формуляр и документ за самоличност. Ако единият от съпрузите живее в Полша, трябва да приложите и удостоверение за доходи в Полша (EOG).

Това е от полза само за хората, които искат да кандидатстват за Kindergeld. Като придобиете неограничена данъчна отговорност и, съответно, право на надбавки, можете да получавате до 2 760 € годишно за дете.

Какъв е размерът на изплащаните надбавки?

От юли 2019 г. сумата е увеличена с 10 € на дете. Към момента Германската семейна каса изплаща по 204 € за първо и второ дете, 210 €  за трето дете и 235 € за всяко следващо.


Посетете ни, ако желаете да кандидатствате за детски надбавки. Нашите експерти ще Ви кажат дали имате право на германски детски надбавки и ще Ви помогнат да ги получите.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button