В Германия има многобройни данъчни облекчения, които могат да увеличат размера на възстановените данъци. По-долу сме описали най-популярните от тях, които често се прилагат от нашите клиенти. Ако искате да научите как да увеличите максимално потенциалния размер на възстановените данъци, прочетете по-нататък.

Имате ли право на данъчни облекчения - да или не? От какво зависи това?

В Германия всеки данъкоплатец има право на данъчни облекчения, независимо от неговото професионално или лично положение. Не всички разходи влияят върху размера на възстановените  данъци или данъчни задължения. За да могат данъчните приспадания да се отразят на данъчната  декларация, трябва да имате неограничено данъчно задължение в Германия.

Дали данъкоплатецът има неограничено данъчно задължение, зависи от това дали отговаря на един от следните критерии през дадена данъчна година:

  • да имате адресна регистрация в Германия;

  • работа в Германия без прекъсване, минимум 183 дни;

  • получаване на доходи извън Германия, които не надвишават прага на доходите, определен от данъчните власти. Този праг е различен за всяка данъчна година. През 2022 г. той е бил 5 173 евро за индивидуални декларации и 10 347 евро за съвместни декларации.

Ако не сте сигурни дали отговаряте на някое от тези изисквания, моля, свържете се с нас и ние ще Ви помогнем да определите дали отговаряте на изискванията.

Кои са най-често прилаганите данъчни облекчения в германските данъчни декларации?

Обхватът на данъчните облекчения в Германия е обширен, затова подбрахме най-често прилаганите разходи в нашата фирма.

Двойно домакинство - едно от най-изгодните данъчни приспадания, но и едно от най-интензивните за документиране. За да отговаря на условията, данъкоплатецът трябва да поддържа жилище в България и същевременно да плаща наем за стая или апартамент в Германия по време на работата си. И в двата случая се изисква доказателство за собственост или договор за наем на имотите в България и потвърждение за плащанията на наем в Германия. Освен това разходите, свързани с ремонта на апартамента, като например боядисване или закупуване на мебели и домакински уреди, могат допълнително да увеличат приспадането. Необходими са разписки или банкови извлечения, потвърждаващи тези разходи.

Ако данъкоплатецът пътува между двете си местожителства по време на работа, разходите за тези пътувания също могат да бъдат приспаднати. За тази цел е необходимо да се представят касови бележки за гориво и поддръжка на автомобила, както и фактури за редовни прегледи на автомобила.

Пътуване до работното място в Германия - това позволява включването на разходите за пътуване между мястото на пребиваване и работното място в Германия. При използване на автомобил за придвижване до работното място се изискват бележки за гориво и за поддръжка на автомобила, а за обществен транспорт - копия от билети за влак, автобус или полет.

Временни назначения - Най-често се предоставя на служители в отрасли, характеризиращи се с висока мобилност и честа смяна на работното място, като например строителни работници, шофьори или служители, временно назначени в друг клон на компанията. Прилагането на това приспадане обикновено се основава на данните, вписани от работодателя в клетка 20 на годишната декларация Lohnsteuerbescheinigung. В повечето случаи получаването на специално удостоверение от работодателя, "Bescheinigung Auswärtstätigkeiten", е достатъчно, за да се потвърди правото на приспадане. Това приспадане не бива да се бърка с международните трудови назначения.

Детски надбавки - ползват се от лица с деца под 18 години или такива до 25 години, които все още учат. Данъкоплатците в данъчни групи от 1 до 4 могат да кандидатстват за това облекчение, ако годишният им доход в Германия надхвърля 34 000 евро на работещо лице. Ако и двамата родители работят в Германия, общият им доход трябва да надвишава 64 000 евро.

Решаващ аспект на това специфично приспадане е дали данъкоплатецът има право на германската детска надбавка Kindergeld. Ако това е така, данъчната служба ще определи дали да предостави добавката.

Ако искате да проверите дали имате право, моля, свържете се с нас, ние ще Ви помогнем при събирането на необходимите документи.

 Допълнителните данъчни облекчения, които изчисляваме, включват:

  • приспадане на разходи за облекло, свързано с работата.

  • Разходи за обучение и образование.

  • плащания за издръжка.

  • медицински разходи, направени в Германия.

  • разходи за издръжка на дете с увреждания.

Запомнете!

За да сте сигурни, че данъчното приспадане ще бъде признато, е важно да предоставите възможно най-много документи. Затова старателно събирайте всички бележки, които обосновават вашите разходи, те увеличава шансовете Ви да получите най-благоприятното данъчно възстановяване.

Ако не сте сигурни какви документи са Ви нужни или имате допълнителни въпроси относно данъчните декларации в Германия, свържете се с нашата фирма по имейл или телефон: [email protected], тел: +359 2 423 59 59.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button