Холандия е една от най-популярните дестинации за българите, които търсят възможности за работа в чужбина. Затова сме събрали най- важната информация за тези, които се интересуват от работа в тази страна.

Къде трябва да подам данъчната си декларация?

Органът, който отговаря за уреждането на данъчните въпроси е Belastingdienst - данъчна служба Нидерландия. Всеки, който е работил законно там, може да възстанови надплатените данъци. Това се случва, когато авансовите плащания са били по-високи от действителните данъчни задължения. Ако работодателят е удържал твърде малък данък, ще се получи недоплащане, което трябва да се плати на данъчната служба, след получаване на решението.

Кога трябва да подам данъчната си декларация?

В Нидерландия разполагате с 5 години, за да уредите данъците си. През 2023 г. може да подадете данъчна декларация за периода 2018-2022 г. Изключение от това правило е, когато данъчната служба изпрати искане за подаване на данъчна декларация, известно като "Aangiftebrief". В това писмо се определя индивидуален краен срок и неспазването му води до санкция в размер на 385 EUR. От съществено значение е да не пренебрегвате такива искания и да изпратите данъчната си декларация.

Какво е необходимо за уреждане на данъка?

За да започне данъчното уреждане е нужно да разполагате с документи, потвърждаващи доходите за съответния период. Такива документи са годишен отчет, наречен "Jaaropgaaf" или последен фиш за заплата, известен като "Salaris". Важно е също да се посочат точни дати на заетост. Необходима е  информация за доходи, получени в други държави, например в България. Освен това е нужно да предоставите своя BSN (Burgerservicenummer) - данъчен идентификационен номер.

BSN - как да го получа и къде да го намеря?

BSN или "burgerservicenummer" е личен идентификационен номер, който се издава в Нидерландия, когато започнете работа там. Той се състои от девет цифри. За да го получите, трябва да посетите общинската служба в Нидерландия и да подадете лично заявление. Повечето агенции в Нидерландия предлагат съдействие за получаване на BSN. Ако по някаква причина писмото за BSN е изгубено, можете да се свържете с работодателя си, за да го получите. Можете също така да намерите своя BSN в годишната си данъчна карта "Jaaropgaaf".

Jaaropgaaf - какво е това?

Jaaropgaaf е годишна данъчна справка, която се издава от работодателите за всяко законно наето лице. Тя съдържа информация за получените доходи, удържаните данъци и осигуровки. Работодателите я издават и изпращат на служителите в началото на новата година, не по-късно от края на март.

Какво да правя, ако не получа Jaaropgaaf?

Липсата на този документ от работодателя не означава, че не може да поискате възстановяване на данъци. Ако работодателят не изпрати документа до края на март, трябва да се свържете с него и да поискате повторното му издаване. Ако не можете да получите Jaaropgaaf самостоятелно, нашата компания може да Ви помогне. За целта ни е нужно само името, адреса и данните за контакт на фирмата, в която сте работили.

Данъчен резидент - какво представлява и какво означава?

Статут на данъчен резидент в Нидерландия получава данъкоплатец, чийто доход, получен в Нидерландия е най-малко 90% от общия му доход. За да докажете това е нужно  да приложите към данъчната си декларация удостоверение за доход ЕС/ЕИП  от данъчната служба в България (НАП). Ако получавате по-малко от 90% от доходите си в Нидерландия, то се считате за нерезидент. Ако не сте сигурни в статута си на резидент и искате да го потвърдите, моля, не се колебайте да се свържете с нас и ние ще Ви помогнем в процеса на проверка.

За какви данъчни облекчения може да кандидатствате?

Ако имате статут на данъчен резидент, може да кандидатствате за данъчни облекчения, които могат да увеличат възстановените данъци. Ето някои примери:

  • данъчно облекчение за деца до 12 години - може да се възползвате, ако имате  доход от поне €5 219 в Нидерландия и пребивавате с детето поне шест месеца;

  • приспадане на разходи за обществен транспорт - приложимо, ако отговаряте на две условия: разстоянието между мястото му на пребиваване в Нидерландия и работното място е повече от 10 километра и  пътувате до работа поне един ден седмично;

  • приспадане на издръжка и други плащания за издръжка - ако плащате издръжка, може да приспадне тези плащания в данъчната си декларация;

  • облекчение за регистрация - може да се ползва, когато имате официална регистрация за пребиваване в Нидерландия - временна или постоянна;

Данъчна декларация за съпруга/съпругата - какво представлява тя?

Данъчната декларация на съпруг/съпруга е начин за съвместно уреждане на данъците с фискален партньор, който пребивава в България. Тя позволява както на физическото лице, работещо в чужбина, така и на неговия партньор, живеещ в България, да поискат възстановяване на данъци. За да могат да се възползват от този метод, и двамата партньори трябва да имат BSN, да получават минимален доход от €10 000 в Нидерландия и да плащат минимум €800 данъци. Важно е да се отбележи, че това не се отнася само за съпрузи. Данъчен партньор може да бъде и лице, с което имате дете, общо домакинство или общо жилище.

Какви са данъчните ограничения в Нидерландия?

Размерът на данъка, който се плаща на данъчната администрация, зависи от получения годишен доход. Размерът на дохода определя данъчната ставка, която се прилага за изчисляване на данъчното задължение. От 2022 г. в Нидерландия има само две данъчни ставки за доходите на лица под пенсионна възраст:

  • доходи до 69 397 EUR - данъчна ставка: 37.07%

  • доход над 69 397 EUR - данъчна ставка: 07.07.2007 г: 49.5%

Възстановяване или непълно плащане?

Когато Belastingdienst приключи уреждането на данъка, той го потвърждава с документ за данъчно решение, наречен "Aanslag". Този документ съдържа информация за одобреното възстановяване на данъка или за размера на евентуалното непълно плащане. В случай на недоплащане документът съдържа и подробности за извършване на плащането, включително сумата, номера на банковата сметка и референтния номер на плащането.

Ако имате някакви въпроси, свързани с уреждането на данъчни въпроси в Нидерландия, моля, не се колебайте да се свържете с нашата компания.

електронна поща: [email protected] или телефон: +359 2 423 59 59, +359 882 616 700.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button