Искаме да ви запознаем с австрийското данъчно законодателство. Какво е нужно, за да си върнете надплатените данъци от Австрия, както и полезна информация за вас и вашите роднини или приятели, които живеят там.

Данъчната година в Австрия започва на 1 януари и приключва на 31 декември. Важното, което трябва да знаете е, че можете да си върнете данъците 5 години назад. Т.е. ако сте заминали 2017 г. и до днешна дата вие все още сте там, имате право да си върнете данъците за всичките 5 години – от 2017 до 2021 включително.

За всяка данъчна година се подава отделна декларация. Дори и да имате брак и вашият партньор е работил с вас, нямате право на съвместно отчитане. Подава се декларация за всеки отделно.

Кой плаща данъци в Австрия и кой може да си ги върне?

Ако живеете и работите легално на територията на Австрия, вие плащате данък общ доход, който ви се удържа всеки месец. Вашият работодател издава документ за получено възнаграждение(фиш) и на него има информация колко ви се удържа като процент от заплащането.

Австрийските данъчни служби имат една особеност, че колкото повече пари получавате, толкова повече данъци плащате. За доход, който не надвишава 11 000 евро на година вие не плащате данък, защото това е необлагаемият доход за страната, но ако вашият приход е повече ще плащате различен процент удръжки:

          ➜ Ако получавате между 11 000 евро - 18 000 евро на година
               на вас ви удържат 25 % данък общ доход,

          ➜ Ако доходите ви са между 18 000 евро – 31 000 евро
               годишно ви удържат 35% данъци,

          ➜ Ако приходите ви са по-големи от 31 000 евроно по-малки
               от 60 000
евро – вашият процент удръжки е 42%,

          ➜ За приходи по-големи от 60 000 евро на година, удръжката
               расте и процента, който ви удържат за данъци може да стигне до 55 %.

Какви са нужните документи, за да си върнете данъците от Австрия:

          ✔ Договор за работа – копие от договора, който имате
              с вашият работодател,

          ✔ Точни дати на заетост – дати на заетост, ако сте работили
              на едно място, както и ако сте работили на няколко места,

          ✔ Фишове от заплата - тези документи са много важни,
              на тях пише пълната информация за вашата заплата.

          ✔ Адресна регистрация – като легален гражданин, вие имате
              адресна регистрация в Австрия,

          ✔ Застрахователен номер - той се състои от 10 цифри. Този
              номер съдържа дата, месец и година на раждане плюс още
              4 индивидуални цифри. Този номер можете да намерите
              на документа Lohnzettel на Abrechnung,

          ✔ Двустранно копие на лична карта

Като фирма изградена от професионалисти, работим за вас, за да сте информирани и да знаете правата си в чужбина! За да получите повече информация и да отговорим на вашите въпроси, моля свържете се с нас. Ние ще ви помогнем!

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА button