Decyzje wydawane przez duński urząd często nie uwzględniają ulg podatkowych i mogą skutkować niedopłatą podatku. Przyczyną są rozliczenia automatyczne niewymagające składania deklaracji. Sprawdź, co możesz zrobić, aby zmniejszyć niedopłatę lub uzyskać zwrot części podatku.

Konto bankowe w Danii

Każdy, kto jest zatrudniony w Danii, powinien posiadać NemKonto – duński rachunek bankowy, na który wypłacane są należności z instytucji publicznych. W tym celu warto skontaktować się z duńskim bankiem, który będzie odpowiedzialny za jego założenie oraz rejestrację w systemie.

Ważne: Planując rozpoczęcie pracy w Danii, należy pamiętać o wyrobieniu numeru identyfikacji podatkowej oraz założeniu karty podatkowej.

Podpis elektroniczny

Kolejnym krokiem jest założenie NemID. Jest to elektroniczny podpis, który ułatwia logowanie się w duńskich bankach oraz na stronach rządowych. Można go uzyskać w lokalnych punktach obsługi mieszkańców za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Karta informacyjna

W lutym każdego roku urząd wydaje kartę informacyjną, w której zawarte są dane z ubiegłego roku podatkowego uzyskane od pracodawcy, funduszu dla bezrobotnych bądź inne dochody. Zostają wysłane na zarejestrowany adres podatnika, dzięki czemu możliwe jest skontrolowanie wysokości swojego dochodu, odprowadzonego podatku oraz innych kwot. W przypadku znalezienia błędów w dokumentach należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt do urzędu.

Decyzje podatkowe

Na początku marca w systemie pojawiają się decyzje podatkowe wydane na podstawie udostępnionych wcześniej danych. Na decyzji widoczna jest kwota nadpłaty podatku, która następnie jest wypłacana podatnikowi na zarejestrowane NemKonto bądź niedopłata, którą należy uregulować.

Korygowanie decyzji

Jeżeli podatnik nie zgadza się z decyzją urzędu, uważa, że przysługują mu dodatkowe ulgi, bądź dane na dokumentach są niezgodne z prawdą, to możliwe jest skorygowanie decyzji.

Termin nanoszenia zmian oraz doliczania ulg podatkowych bezpośrednio w systemie SKAT mija w maju. Po przekroczeniu tego terminu konieczne jest wysłanie do urzędu wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem zastrzeżeń dotyczących wydanej decyzji.

Po przyjęciu takiego zgłoszenia urząd przeważnie wydaje nową decyzję bądź wysyła korespondencję do klienta z prośbą o dosłanie dodatkowych wyjaśnień, jeżeli są one potrzebne. Następnie po potwierdzeniu zasadności zmian, wydaje nową decyzję. Dzięki temu możliwe jest skorygowanie decyzji podatkowej nawet za 3 lata wstecz.

Jeżeli pracowałeś w Danii i chcesz się dowiedzieć, czy przysługują Ci dodatkowe ulgi, wypełnij poniższy formularz. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i udzieli najważniejszych informacji na ten temat.

Wypełnij formularz button