Mija właśnie 9 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie Polacy pracujący w Europie zarobili ponad 795 mld złotych – wynika z wyliczeń Euro-Tax.pl.

Od 2004 roku w Europie rokrocznie przebywa średnio 1,5 miliona Polaków. Najwięcej naszych rodaków pracowało w Europie w 2007 roku (trzy lata od wejścia Polski do UE). Wówczas przebywało tam 1 860 tys. Polaków. Od 2009 roku migracja utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie 1 670 tys. – wynika z badań GUS-u. Zgodnie z badaniami firmy Euro-Tax.pl przeprowadzonymi na bazie klientów, średni pobyt za granicą wynosi 10 miesięcy.

Ile zarobiliśmy?

W ciągu 9 lat naszej obecności w strukturach UE, Polacy zarobili w sumie ponad 795 mld złotych (w latach 2004 – 2012). Najwięcej zarobiliśmy w Wielkiej Brytanii, bo ponad 184 mld złotych (ponad 37 mld funtów). Drugim w kolejności krajem pod względem zarobków są Niemcy. Od czasu wejścia Polski do UE, nasi rodacy otrzymali za naszą zachodnią granicą dochód w wysokości 181 mld złotych (43 mld euro). W Irlandii zarobiliśmy ponad 53 mld złotych, w Holandii 27 mld złotych, W Austrii 12 mld, a w Belgii 11 mld złotych.

Raport_UE_1

Zarobki Polaków w Europie w poszczególnych krajach od 2004 r. do 2012 r. - opracowanie własne Euro-Tax.pl

Tylko w sześciu krajach członkowskich Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania), nasi rodacy zarobili ponad 496 mld złotych.
Porównując zarobki Polaków w Europie do Polaków zatrudnionych w kraju nad Wisłą widzimy, że w 2010 roku, Polacy w kraju (24,9 miliona osób) zadeklarowali dochód wartości 575 mld złotych. W tym samym roku Polacy w Europie zarobili 95,5 mld złotych. Oznacza to, Polscy emigranci zarobili w danym roku 3,5 raza więcej niż Polacy zatrudnieni w Polsce.

Zarobki w poszczególnych latach

Najwięcej Polacy zarobili w Europie w latach 2007 – 2008. Tylko w ciągu tych dwóch lat dochód osiągnął poziom prawie 215 miliardów złotych. Jest to niezaprzeczalnie wynikiem najwyższej liczby rodaków pracujących w krajach UE w tych właśnie latach. Średnio w Europie Polacy na przestrzeni tych 9 lat zarabiali ok. 5 760 złotych.

Raport_UE_2

Zarobki Polaków w Europie w poszczególnych latach - opracowanie własne Euro-Tax.pl

Gdzie jest nas najwięcej?

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zmieniały się niejednokrotnie preferencje migracyjne Polaków. Początkowo odnotowaliśmy masowe wyjazdy do Wielkiej Brytanii (jako jedna z pierwszych otworzyła swój rynek pracy dla nowych krajów członkowskich). W 2007 roku na terenie Zjednoczonego Królestwa pracowało 690 tys. Polaków (według GUS), ale nieoficjalne dane mówiły o dwukrotnie wyższych wskaźnikach. Szacowano wówczas, że w samym Londynie i okolicach przebywało ponad milion polskich pracowników. Również Irlandia przeżywała „polski boom” w 2007 roku. Wówczas w tym kraju pracowała rekordowa liczba Polaków – 200 tys. (nieoficjalne dane wskazują trzy razy więcej).

Począwszy od 2008 roku rozpoczęły się powroty z zagranicy, a rok 2009 nazywano szumnie w polskich mediach „rokiem masowych powrotów z emigracji”. „Rzeczywiście odnotowaliśmy ten wzrost powrotów w wynikach naszej firmy, bowiem w samym 2009 roku pozyskaliśmy blisko 30 tys. nowych klientów, z czego zdecydowana większość pochodziła z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii” – dodaje Katarzyna Maziak, Wiceprezes Euro-Tax.pl Sp. z o.o.

Odwrót z Wysp Brytyjskich był mocno związany z pierwszą falą światowego kryzysu finansowego, który najmocniej dotknął właśnie kraje anglosaskie. Nie oznacza to jednak, że Polacy wracali nad Wisłę, niejednokrotnie zmieniali cel swojej migracyjnej podróży i kierowali się do Norwegii, Holandii czy też na południe Europy.

W roku 2011 mapa emigracji wyglądała następująco: w UK przebywało 625 tys. Polaków, w Niemczech – 470 tys., w Irlandii – 120 tys., w Holandii – 95 tys., w Belgii 47 tys. i 26 tys. w Austrii. W Norwegii zaś w 2011 r. pracowało 56 tys. polskich pracowników.
„Niemcy, Holandia i Belgia są aktualnie najszybciej rozwijającymi się rynkami pracy, które przyciągają polskich pracowników. Niezaprzeczalną przewagą tychże jest odległość, wysokość wynagrodzeń oraz struktura rynku pracy. Holandię charakteryzuje przyjazny system podatkowy, który gwarantuje naszym rodakom wysokie zwroty podatku nawet za niedługi czas pracy. Dodatkowo w Holandii Polacy mogą liczyć na zwroty ubezpieczenia Zorgtoeslag oraz wypłatę zasiłków na dzieci.” – uzupełnia Marta Danko, ekspert Euro-Tax.pl ds. Holandii i Belgii.

Oprócz zarobków z tytułu wykonywanej pracy, nasi rodacy pracujący za granicą mogli liczyć na różnego rodzaju zasiłki i dopłaty, które z pewnością powiększają kwotę uzyskaną przez Polaków w Europie. W samych tylko Niemczech i Holandii za ostatnie cztery lata, Polacy mogli odzyskać ponad 1 miliard złotych z zasiłków rodzinnych oraz zwrotu ubezpieczenia zdrowotnego.

W Wielkiej Brytanii zaś dochodzi do formowania się kolejnej fazy migracji – łączenia rodzin oraz dłuższych, często nawet stałych pobytów. „Młodzi ludzie, którzy wyjechali do Zjednoczonego Królestwa zaraz po 2004 roku, ukończyli tam szkoły i uniwersytety, znaleźli odpowiadające kwalifikacjom i oczekiwaniom posady, zaciągnęli kredyty i zakupili mieszkania/domy. Ich życie przeniosło się na Wyspy” – mówi Magdalena Pituła zajmująca się na co dzień w Euro-Tax.pl rozliczeniami Polaków z krajów anglosaskich.

Metodologia badania

• W powyższym raporcie korzystano z danych klientów pozyskanych przez firmę Euro-tax.pl w latach 2004-2012. Wzięto pod uwagę ponad 86 tys. spraw.

• Podstawą wyceny zarobków Polaków w Europie były szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej. Założono, że 70% przebywających za granicą podejmuje tam pracę zarobkową.

• Kolejnym przyjętym założeniem był średni czas pobytu migranta w poszczególnych krajach. Dane te uśredniono w odniesieniu do każdego kraju.

• W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl S.A. przeprowadzał operacje odzyskiwania nadpłaconego podatku – łącznie sześć krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia, Austria oraz Wielka Brytania).

Autor raportu:

Euro-Tax.pl SA – działa na rynku związanym z emigracją zarobkową Polaków. Spółka pozyskuje klientów, dla których przeprowadza zwrot nadpłaconego podatku za pracę za granicą, zwrot ubezpieczeń oraz zasiłków rodzinnych. Usługi kierowane są do Polaków legalnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii lub USA w ciągu ostatnich pięciu lat lub pracujących obecnie poza Polską. Według szacunków analityków łączna wartość podatków nadpłaconych przez Polaków w ww. krajach na przestrzeni ostatnich 5 lat przekracza kwotę 5,3 mld PLN.

Oświadczenie

Autor niniejszego Euro-Tax.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy – nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Autor niniejszego dokumentu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i dokładność informacji, prognoz i ocen zawartych w niniejszym dokumencie. Przedstawione w niniejszym dokumencie prognozy opierają się na szeregu założeń, które mogą nie zostać spełnione i tym samym Euro-Tax.pl Sp. z o.o. nie udziela jakiegokolwiek zapewnień ani gwarancji, iż przedstawione prognozy zostaną wypełnione.