Każda osoba pracująca w Niemczech powinna otrzymać od swojego pracodawcy dokument podsumowujący jej dochody po zakończeniu roku podatkowego. Jest to odpowiednik polskiego druku PIT11, a jego niemiecka nazwa to Lohnstuerbescheinigung. Przeczytaj w jakim celu jest wydawany i co należy z nim zrobić. 

Lohnsteuerbescheinigung – roczna karta podatkowa

Dokument, wystawiany przez niemieckiego pracodawcę, zawiera szczegółowe informacje dotyczące dochodów pracownika z całego roku. Wyszczególnione są tam pozycje związane z kwotami odprowadzonymi na poczet podatku oraz różnego rodzaju składek socjalnych. Jednak charakter Lohnsteuerbescheinigung nie jest jedynie informacyjny – na jego podstawie można dokonać rozliczenia podatku dochodowego oraz  może okazać się przydatny podczas naliczania stażu pracy do emerytury. Dlatego najlepiej znaleźć dla niego stałe miejsce w domowym archiwum.     

Kiedy otrzymasz niemiecką kartę podatkową?

Pracodawcy mają obowiązek przekazania Lohnsteuerbescheinigung do końca lutego następnego roku lub wcześniej, jeśli stosunek pracy ustał przed zakończeniem roku podatkowego. Wyjątkiem są osoby zatrudnione na tzw. MiniJob, gdzie dochody są ograniczone do 520 euro/miesięcznie lub  6 240 euro/rocznie – wtedy podatek i składki socjalne nie są potrącane i pracodawca nie ma obowiązku wystawienia karty podatkowej.

Co zrobić  jeśli pracodawca nie wydał Ci karty podatkowej?

Jeżeli pracodawca nie dopilnował formalności na czas i nie wydał dokumentu, podatnik może wystosować pismo o wydanie karty podatkowej. W większości przypadków taki kontakt wystarczy, by otrzymać niezbędne dokumenty. W ramach usługi rozliczenia podatku, nasi Specjaliści mogą też pomóc w pozyskaniu Lohnsteuerbescheinigung. 

Jak odczytać kartę Lohnsteuerbescheinigung?

Roczna karta podatkowa zawiera szereg informacji związanych z zatrudnieniem, m.in. roczny dochód brutto, składki na ubezpieczenie społeczne czy wyszczególnione kwoty potrącone na poczet podatku dochodowego. Wzór dokumentu jest ściśle określony i każdy z nich powinien zawierać takie same pozycje. Poniżej rozwinęliśmy najważniejsze punkty zawarte w Lohnsteuerbescheinigung.

Identifikationsnummer – numer identyfikacyjny podatnika (składa się z 11 cyfr, odpowiednik polskiego numeru PESEL).

Steuerklasse/Faktor – klasa podatkowa (od I do VI).

Zahl der Kinderfreibeträge – liczba dzieci na utrzymaniu podatnika.

Bescheiningungszeitraum – daty zatrudnienia u danego pracodawcy.

Bruttoarbeitslohn – roczna suma wynagrodzenia brutto u pracodawcy.

Einbhaltene Lohnseuer – zaliczka na poczet podatku dochodowego.

Einbehaltene Solidaritätszuschlag – zaliczka na poczet podatku solidarnościowego (potrącana tylko w zachodnich landach Niemiec).

Einbehaltene Kirchensteuer – zaliczka na poczet podatku kościelnego (kierowana do odpowiedniej instytucji ze względu na deklarację przynależności do określonej wiary).

Steuerfreier Arbeitslohn – wypłacone wynagrodzenie, które nie podlega opodatkowaniu.

Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung – składki na ubezpieczenie emerytalne.

Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Beiträge zur privaten Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung oder Mindesvorsorgepauschale – składki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy pracownik posiada prywatne ubezpieczenie.

Jakie kroki podjąć po otrzymaniu rocznej karty podatkowej?

Otrzymany dokument jest niezbędny do złożenia rocznej deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt). W oparciu o informacje zawarte na Lohnsteuerbescheinigung należy przekazać do urzędu dane o rocznych zarobkach podatnika. W przypadku zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy w ciągu roku podatkowego, należy uwzględnić sumę kwot ze wszystkich otrzymanych zaświadczeń. To m.in. na podstawie rocznej karty podatkowej można również dokonać kalkulacji zwrotu podatku oraz ustalić czy rozliczenie przed niemieckim urzędem skarbowym jest obowiązkowe.

Jeśli otrzymałeś już dokumenty od niemieckiego pracodawcy i chcesz odzyskać zwrot podatku za pracę w Niemczech, wypełnij poniższy formularz i skorzystaj z naszej pomocy. Nasi Specjaliści pomogą Ci uzyskać najkorzystniejszy zwrot podatku z Niemiec w najkrótszym możliwym czasie.

Wypełnij formularz button